Medarbejderstatements

Her på siden har vi samlet lidt "statements" om Andreasen & Elmgaard fra vores medarbejdere:

Sagt om A&E kulturen:

 • "Arbejdskulturen hos A&E er præget af en uformel og humoristisk omgangstone. Vi har et godt socialt sammenhold præget af sociale aktiviteter"

 • "Det som jeg synes adskiller A&E fra andre konsulenthuse er, at jeg ikke er alene på opgaven, men ved at der er kollegaer og et bagland der støtter mig"

 • "A&E er præget af en flad struktur, hvor alle taler med alle og ledelsen er lydhør overfor nye ideer" 

 • ”For mig var det at blive ansat hos A&E som at komme hjem”

Onboarding hos A&E:

 • "De sociale arrangementer hos A&E er et godt fundament for en hurtig og god onboarding"

 • "Et velbeskrevet set-up der gør onboardingen gnidningsfri"

 • "En lyst fra kollegaerne til at hjælpe nye folk"  

 • "Onboarding processen var velplanlagt og gav mig en god og solid start i firmaet"

Efteruddannelse og kompetenceudvikling:

 • "Kurser bliver prioriteret hos A&E da de anses for at være centrale i ens personlige udvikling og A&E´s konkurrenceevne"

 • ”Hos A&E er efteruddannelse og kompetenceudvikling obligatorisk og noget der aktivt bliver fulgt op på”  

 • "Fokus på opkvalificering, efteruddannelse og egen inflydelse herpå er en af grundende til at jeg er glad for at arbejde for A&E"

Motivationen for at være konsulent:

 • ”Da jeg blev A&E gik mit arbejdsliv fra sort/hvid til farver. Her er jeg ikke bare i spil til et lejlighedvist projekt i min egen afdeling, jeg er i spil til alle projekter i alle firmaer.”

 • "Jeg synes, at konsulentrollen gør at jeg kan fokusere på min opgave og undgår det politiske spil"

 • "Opgaven i hurtigt at indarbejde sig i et projekt hos en kunde, forstå en kompleks problemstilling, samt biddrage til en løsning er for mig vildt motiverende"

Hvis du finder Andreasen & Elmgaard A/S interessant og godt kunne tænke dig at arbejde hos os, er du altid velkommen til at kontakte COO Brian Andreasen på telefon 2819 4662 eller sende os en uopfordret ansøgning bilagt et CV til nyhos@aoge.dk


Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af