Nye kompetencer hos A&E

Som konsulentvirksomhed er det vigtigt løbende at vedligeholde og udvikle vores viden. Vores konsulenter er vores produktionsapparat og derfor er det afgørende at vi understøtter og opfordrer til en kontinuerlig nysgerrighed, som sikrer at vi hele tiden søger ny viden samt bygger videre på den eksisterende viden vi har.

Vi har bedt et udpluk af vores konsulenter om at sætte ord på nogle af de kurser, som de har deltaget i, i 2019.

”I juni 2019 deltog jeg i et 60 timer kursus, der blev arrangeret af ’DTU High Dose Reference Laboratorium’. Kurset blev afholdt på RISØ og suppleret med praktiske øvelser hos Sterigenics i Nordsjælland.

For mit vedkommende gav kurset en dybdegående introduktion til kravene i ISO 11137 og ISO 11737. Forelæserne var nogle af de allerbedste i Europa. De valgte at kombinere teori og praktiske øvelser, hvilket gav mig en god forståelse for, hvorledes teorien skal benyttes i praksis.

Vi gennemførte blandt andet en dosemapping, kalibrering ved dosimetri og afprøvede en metode til bestemmelse af sterilisations dosis.

Et spændende og veltilrettelagt kursus, der er for de få, som beskæftiger sig med strålesterilisation af Medical Devices.”

Susanne Devantié Hansen

 

”PRINCE2® er verdens mest benyttede projektstyringsmetode og dens principper danner grundlag for andre projektstyringsværktøjer, hvilket gør den relevant at tage udgangspunkt i for, at opnå dybere forståelse for projektstrukturer samt projektledelse. Kurset giver viden og fortrolighed med metoden, hvilket muliggør anvendelse og forståelse af metoden i praksis.

Kurset har hjulpet mig til at få en bedre indsigt i de forskellige projektstyringsværktøjer der anvendes hos vores kunder, samt gjort det muligt hurtigere at tilpasse mig forskellighederne vi oplever i hverdagen hos vores afvekslende kundegruppe.”

Claus Hougaard Pedersen

 

”MDD to MDR Transition hos Medicoindustrien gav et vigtigt og nødvendigt overblik over det nye regulativ for medicinsk udstyr. Kurset havde en hollandsk BSI konsulent som underviser.

Kurset har haft stor betydning for mig i forhold til at være opdateret på dette område, når jeg taler med kunder om, hvilke konsekvenser det får for deres virksomhed.”

Rikke Sejer

 

”Business Facilitator uddannelsen handler om, hvordan man som facilitator gør det let for deltagerne at samarbejde, bidrage og skabe bedre resultater. Min læring fra uddannelsen har været følgende:

  • Definere og skabe fælles klarhed om mål og de leverancer som skal skabes til at designe de optimale workshops/møder.
  • Gennemføre kreative, effektive og målrettede møder, workshops og processer der skaber involvering, engagement og et udbytterigt resultat.
  • At få alle gode ideer frem i lyset og skabe commitment samt energi omkring en problemstilling og løsning
  • Etablere og opretholde et tillidsfuldt, trygt og magtfrit samarbejdsklima som tillader deltagerne at bruge, dele og udnytte gruppens fælles  kreative potentiale, og derved nå bedre resultater, beslutninger og ideer.
  • Forstå gruppeinteraktioner som er suppleret med værktøjer og tekniker til at sikre at alle deltagere bidrager, tager ansvar og interagerer.
  • Ledelse af forskellige grupper hen til det forudbestemte mål på den mest involverende, anerkendende og effektive måde.”

Hossein Asgari

 

Hvis du ønsker at høre nærmere om hvilke kurser vi kan anbefale, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende inspirationsmøde. Kontakt Head of Human Resources Tenna Skovgaard Bosold på tsb@aoge.dk eller telefon 6039 5400.


Effektiv facilitering af møder og workshops

Facilitering kan i denne sammenhæng bedst forstås som “at gøre nemt”. Facilitering handler helt grundlæggende ...»

Cleaning validation

  INVITATION til gratis "Gå-hjem-møde"                                                                ...»

SCADA

SCADA:  Supervisory Control and Data Acquisition SCADA-systemer anvendes af industrielle ...»

TEEP

TEEP:  Total effective equipment performance Total effektiv udstyrsevne (TEEP), en ...»

Vi er medlemmer af