Forretningsbetingelser

Andreasen & Elmgaard A/S
CVR-nr. 29923450
Generatorvej 8C, 2 th.
2860 Søborg

Tel.: +45 70 26 12 35
Mail: info@aoge.as

 

Bankoplysninger

Nordea Bank Danmark A/S
Erhvervsfilial Roskilde
Algade 16
DK 4000 Roskilde

Reg. Nr. 2232
Kontonummer: 6878883304

IBAN: DK3420006878883304
SWIFT: NDEADKKK

Forretningsbetingelser

Den første indledende telefonsamtale samt efterfølgende indledende møde vil typisk være gratis. Samarbejdet med en kunden begynder som udgangspunkt ved et indledende møde, hvor parterne ser hinanden an, og rammerne for det fremtidige samarbejde fastlægges.

Fortrolighed

Fortrolighed og tillid er en forudsætning for vores samarbejde med kunden. Alle oplysninger modtaget fra en kunde eller om en kunde bliver naturligvis behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Honorar og prispolitik

Tilfredse kunder kræver størst mulig åbenhed vedrørende prisen, inden en opgave påbegyndes.

Kan opgavens omfang fastlægges med rimelig sikkerhed, giver vi gerne en fast pris.

Ellers giver vi gerne et prisoverslag på, hvad vores honorar forventes at blive. 

Ved honorarberegning tages udgangspunkt i den tid, der er medgået til opgavens udførelse. 

Fakturering

Der faktureres som udgangspunkt månedsvis bagud. Ved mindre opgaver kan fakturering ske, når opgaven er afsluttet.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er netto 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Forsikring

Andreasen & Elmgaard A/S er ansvarsforsikret hos Topdanmark Forsikring, CVR-nr. 78 41 61 14.

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

 

Kontakt os på telefon 70 26 12 35 for en uforpligtende drøftelse.


Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af