Persondatapolitik


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
.

Andreasen & Elmgaard A/S (herefter: ”Selskabet”), Generatorvej 8C, 2 th., 2860 Søborg, CVR-nr. 29923450, Telefon 70261235, E-mail info@aoge.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

2. Formål for behandlingen

Som kunde, samarbejdspartner eller potentiel kunde hos Selskabet, har Selskabet behov for at behandle flere oplysninger om dig, i forbindelse med vores almindelige og generelle kundehåndtering, der er nødvendig for at vi kan levere vores ydelser til dig.

Derudover vil vi behandle oplysninger om dig, for at overholde vores retlige forpligtelser, eksempelvis i henhold til bogføringsloven.

Slutteligt behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores service og vores hjemmeside.

3. Kategorier af personoplysninger

Selskabet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktinformationer (navn, telefonnummer og e-mail),
 • Stillingsbetegnelse
 • Cookieoplysninger
 • IP-adresse


Vi behandler hverken fortrolige eller følsomme oplysninger om dig.

4. Retsgrundlag

 

Såfremt du er kunde hos Selskabet, behandler vi dine almindelige oplysninger om dig, for at kunne levere vores ydelse i henhold til vores aftale herom, jf. persondatafordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dertil har vi en legitim interesse i at behandle kundedata for at kunde udvikle vores virksomhed og serviceydelser, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Derudover behandler Selskabet oplysninger om dig, for at overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bogføringsloven, jf. art. 6, stk. 1, litra c.

For dig som endnu ikke er kunde i Selskabet, men alligevel har afgivet personoplysninger til os, behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitim interesse heri, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesse består i, at vi som selskab har et ønske om at udbrede vores service til yderligere kunder, samt vores ønske om at forbedre vores hjemmeside gennem analytiske cookies.

Er du samarbejdspartner til Selskabet, behandler vi oplysninger om dig, for at kunne modtage og/eller levere vores ydelse i henhold til vores aftale herom, jf. persondatafordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dertil har Selskabet en legitim interesse i at behandle oplysninger om potentielle samarbejdspartnere, med henblik på at kunne udvikle vores virksomhed og serviceydelser, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Selskabet kan i nødvendigt omfang videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtager(e):

 • Vores økonomisystem,
 • Vores tidsregistreringssystem,
 • Vores rådgivere (advokat, revisor og lign.),
 • Vores konsulenter,
 • Vores ansatte,
 • Vores databehandlere, samt
 • Vores relevante samarbejdspartnere.


Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 

Almindeligvis modtager vi personoplysningerne direkte fra dig, men i enkelte tilfælde, modtager vi oplysninger fra andre kilder eksempelvis, samarbejdspartnere m.fl. Vil du vide specifikt hvorfra vi har modtaget dine oplysninger, kan du altid anmode om oplysninger herom.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

For eksisterende kunder, opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det år, hvor du sidst har betalt for en ydelse hos os.

Hvis du endnu ikke har købt en ydelse hos Selskabet, opbevarer vi dine personoplysninger i 6 måneder fra udgangen af det halvår, hvor du sidst har rettet henvendelse til os.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod, at Selskabet benytter dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Der kan være konkrete situationer, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder, i henhold til persondataforordningens artikel 23, stk. 1, eksempelvis såfremt vi er forpligtet ved lov til at behandle dine oplysninger. I så fald, vil du modtaget en konkret afgørelse herom.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 


Ny konsulent - Carsten

Vi har den store glæde at kunne byde vores nye kollega Carsten Moberg velkommen som konsulent hos Andreasen ...»

Ny konsulent - Christian

Vi har den store glæde at kunne byde vores nye kollega Christian Ulrich velkommen som konsulent hos ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af