Liste over ord

18. december 2018

GDP

GDP:  Good Distribution Practice Beskriver de minimumsstandarder, som en grossist skal opfylde for at sikre, at et produkts kvalitet og integritet opretholdes i hele forsyningskæden....»

10. januar 2019

GEP

GEP:  Good Engineering Practice / God ingeniør praksis God ingeniør praksis er en måde at sikre sig at en virksomhed fremstiller produkter af en ensartet kvalitet og på et niveau som er forventet af de regulatoriske myndigheder.  ...»

10. januar 2019

GLP

GLP:  Good laboratory Practice / god laboratorie praksis GLP betyder God laboratorie praktis og er nogle principper der giver en ramme for hvordan laboratorieundersøgelser planlægges, udføres, rapporteres og akiveres. Data indsamles, hvorved fare og risici, for brugeren og miljøet, kan vurderes af tilsynsmyndighederne....»

19. december 2018

GMP

GMP:  Good Manufacturing Practice Et system, der sikrer at de produkter der produceres, bliver fremstillet i henhold til gældende lovgivning og løbende kontrolleret i henhold til et kvalitetsstyringssystem....»

10. januar 2019

GMP-Compliance

GMP-Compliance:  Efterlevelse af GMP-reglerne GMP-Compliance er efterlevelse af GMP-reglerne. En audit kan eftervise om en virksomhed er i compliance. ...»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nomeco "Project One"

  INVITATION til gratis "Gå-hjem-møde"                                                                ...»

Serialisering... kampen mod forfalsket medicin

Forfalsket medicin Den 9. februar 2019 trådte EU-direktivet: ”Falsified Medicines Directive” i kraft, ...»

SCADA

SCADA:  Supervisory Control and Data Acquisition SCADA-systemer anvendes af industrielle ...»

TEEP

TEEP:  Total effective equipment performance Total effektiv udstyrsevne (TEEP), en ...»

Vi er medlemmer af