Liste over ord

18. december 2018

GDP

GDP:  Good Distribution Practice Beskriver de minimumsstandarder, som en grossist skal opfylde for at sikre, at et produkts kvalitet og integritet opretholdes i hele forsyningskæden....»

10. januar 2019

GEP

GEP:  Good Engineering Practice / God ingeniør praksis God ingeniør praksis er en måde at sikre sig at en virksomhed fremstiller produkter af en ensartet kvalitet og på et niveau som er forventet af de regulatoriske myndigheder.  ...»

10. januar 2019

GLP

GLP:  Good laboratory Practice / god laboratorie praksis GLP betyder God laboratorie praktis og er nogle principper der giver en ramme for hvordan laboratorieundersøgelser planlægges, udføres, rapporteres og akiveres. Data indsamles, hvorved fare og risici, for brugeren og miljøet, kan vurderes af tilsynsmyndighederne....»

6. februar 2020

GMO

GMO: Genetisk Modificeret Organisme (genetically modified organism)...»

19. december 2018

GMP

GMP:  Good Manufacturing Practice Et system, der sikrer at de produkter der produceres, bliver fremstillet i henhold til gældende lovgivning og løbende kontrolleret i henhold til et kvalitetsstyringssystem....»

10. januar 2019

GMP-Compliance

GMP-Compliance:  Efterlevelse af GMP-reglerne GMP-Compliance er efterlevelse af GMP-reglerne. En audit kan eftervise om en virksomhed er i compliance. ...»

6. februar 2020

GSPRs

GSPRs: General Safety and Performance Requirements...»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af