Liste over ord

19. december 2018

QA

QA: Quality Assurance / Kvalitetssikring QA er sikring af at et produkts kvalitet lever op til de specificerede krav. Kvaliteten sikres gennem et kvalitetssikringssystem, som er en systematisk måde at styre processerne på for at forebygge fejl og mangler ved medicinal produktion, til forskel fra kvalitetskontrol, som er fejldetektering efter produktionen....»

10. januar 2019

QC

QC:  Quality Control / kvalitetskontrol afdeling Kvalitetskontrol, er en række teknikker og aktiviteter i interaktion med kvalitetsstyringssystemet, for at sikre at teknikker og aktiveteter bliver udført i overensstemmelse med den dokumentation som  kvalitetsstyringssystemet foreskriver....»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

GDP - Good Distribution Practice

Hvad er GDP GDP er de principper og regler der sikrer, at lægemidler bliver opbevaret, transporteret ...»

Kontraktleverandører - CMO

Udfordringer i anvendelsen af kontraktleverandører Ved erhvervelse af nye produkter eller opkøb af virksomheder ...»

SCADA

SCADA:  Supervisory Control and Data Acquisition SCADA-systemer anvendes af industrielle ...»

TEEP

TEEP:  Total effective equipment performance Total effektiv udstyrsevne (TEEP), en ...»

Vi er medlemmer af