Service-tjek

Service-tjek

Læs mere her...
Cannabis produktion

Cannabis produktion

Læs mere
Forrige
Næste

Løbende produkt- og procesovervågning

Hvordan sikrer man som fremstiller af lægemidler eller medicinsk udstyr, at produktionsprocesser og udstyr altid er validerede? Lever de fortsat op til de forventninger og krav der stilles til kvaliteten af produktetOpdager man kvalitetsbrist eksisterende processer eller udstyr

Der stilles flere og flere regulatoriske krav til, at man producerer produkter med høj kvalitet og dokumenterer detteDet kan være svært at minimere det enorme arbejde der kan ligge i at udarbejde dokumenter. Derfor er det vigtigt, at man forstår myndighedskravene og finder ud af hvordan man bedst muligt udarbejder dokumenter for virksomhedens produktionsprocesser og sikrer at minimumskravene er opfyldt.

Løbende produkt- og procesovervågning

Product Quality Review (PQR)

De europæiske og amerikanske myndigheder stiller krav til lægemiddelfremstillere, om løbende review og evaluering af produkter, processer systemer og udstyr. Et af disse GMP kritiske krav er, at man udarbejder et Product Quality Review (PQR) i hht. EU-lovgivningen (Eudralex Vol. 4 Part I kap. 1.10).

PQR er et kvalitetsreview som skal udarbejdes årligt og være tilgængelig for myndighederne, når der udføres audit. Det er en gennemgående og kritisk undersøgelse af alle fremstillede produkter, med det formål, at verificere at den eksisterende produktionsproces er ensartet, at nuværende specifikationer er passende og at fange/tydeliggøre trends samt skabe mulighed for forbedringer.

PQR sammenholder alt information om produktet, f.eks. de råvarer der indgår i produktet, produktafvigelser, QC stabilitetsdata og kvalificeringsstatus af relevant udstyr og forsyninger etc. Sidstnævnte er kravet om løbende evaluering af kvalificerede systemer og udstyr, der udføres ved at udarbejde Periodisk systemevaluering (PSE). Dette krav fremgår desuden flere steder i EU-lovgivningen (Eudralex Vol. 4 Annex 11 kap. 11).

Hvordan linker man PQR med PSE og hvad skal der evalueres på?

Grundlæggende opsamler PQR information om udstyr, produkt og personer der er involveret i produktionen. PSE understøtter PQR med information om systemer og udstyr. 

Periodisk systemevaluering (PSE)

PSE er en rapport, der består af en gennemgang af systemets valideringsstatus, ændringssager, afvigelser, overskredne deadlines for planlagte vedligehold, trends i produktionslogbøger, nye krav, alarmer, serviceaftaler etc. som kan have indflydelse på systemets tilstand. Det er et effektivt værktøj, som giver en status på systemets tilstand som det er lige nu og til at eftervise, om der er behov for revalidering.

Det er en fordel, at bruge en template for PSE, som på forhånd har alle minimumskravene med, da man årligt eller halvårligt, afhængig af den passende evalueringssperiode, skal afrapportere samt sammenligne med forrige evalueringsperioder. På den måde har man et ensartet dokument hver gang og det gør processen nemmere.

Grundlæggende efterviser PSE, om udstyrets hardware/software komponenter og fastsatte parametre fortsat ligger indenfor specifikationerne, at udstyret producerer efter hensigten og om systemet fortsat er i kontrol og i valideret tilsstand. Således kan man overvåge systemer og udstyr og sikre, at man er i compliance med de gældende GMP-regler om periodisk overvågning af produkter og processer.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående eller ønsker emnet yderligere uddybet er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.


A&E jubilæum

...

Artikel: Laminar Flow Miljøsikring

Der er ofte stillet spørgsmål vedrørende sikkerhedskabinetter. Hvad er det? Hvad beskytter de mod? Og kan de andet end det I kender til fra jeres gamle fysiklokale, hvor I sandsynligvis havde et ordinært ”stinkskab” stående i det ene hjørne af lokalet. Skabet/kabinettet er en enhed som sikrer, at arbejdet sker i et indelukke med en rude af sikkerhedsglas som ofte kan rejses (rudehejs)....

Læs hele artiklen

Artikel: Rengøringsvalidering

I et farmaceutisk produktionsmiljø er det af stor betydning, at der træffes foranstaltninger således, at kontaminering undgås. Myndighederne stiller krav og forventer, at der er forståelse for de faktorer og krav der er vigtige for at have styr på rengøring og rengøringsvalidering af produktionsudstyr....

Læs hele artiklen

Per Elmgaard Rasmussen

CEO, Partner

2819 4661
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af