Commissioning

Commissioning

Læs mere
Decommisioning

Decommisioning

Læs mere
Assembly & Pack

Assembly & Pack

Læs mere
Dataflow for en pakkelinie

Dataflow for en pakkelinie

Læs mere
Scope Management

Scope Management

Læs mere
In-house engineering

In-house engineering

Læs mere
Forrige
Næste

Dataflow for en pakkelinie

En pakkelinie er ikke blot en pakkelinie.  

En moderne pakkelinje pharma, - medico-industrien er i dag et meget komplekst system hvor Patientsikkerhed, Produktkvalitet og Data integritet er ufravigelige krav.   

Udover at skulle leve op til høje krav til renhed (som bl.a. stiller store krav til fysisk design og materialevalg) er der i dag en høj grad af automation og integration til overliggende IT-systemer.  

I denne artikel vil vi kigge nærmere på data flowet i pakkeprocessen på en moderne pakkelinje. En moderne pakkelinje er ofte integreret med overliggende IT-systemer ERP/MES (Enterprise Ressource Planning / Manufactoring Execution System) der styrer Dataflow delen ned til pakkelinjen. 

Data flowet i pakkeprocessen starter med at der sendes en pakkeordre med batchdata for produkt og pakkemateriale fra et overliggende ERP-systemEnterprise Ressource Planning system, hvorfra en given ordre sendes til et SCADA-system, der fordeler data til enhederne pakkelinjen. 

Data der sendes til pakkelinjen, er produktspecifikationer, batchdata og udløbsdato sammen med specifikationer for indlægssedler, kartoner, forsendelseskasser og serialiseringsdata 

Serialiseringsdata skal tilknyttes den mindste salgsenhed det er som oftest på kartonen. Serialiseringsdata føres med videre over til forsendelseskassen og til pallen så produktet efterfølgende kan spores tilbage til den produktions site hvor det produceret. 

Når pakkeordren er afsluttet, sendes og lagres produktionsdata fra pakkelinjen til et overliggende IT-system. Produktionsdata der sendes op, er serialiseringsdataaudittrail, alarmer og OEE- data.  

Nedenfor er vist en procesoversigt for en pakkelinje, der viser og beskriver en typisk pakkelinje. 

 

Shape

En pakkelinje kan deles op i 4 enheder der alle har hver deres funktion. Typisk kan man sige at en pakkelinje består af en primær pakkeenhed, en kartonneringsmaskine, en casepacker og en palletizer 

Primær pakkeenhekan enten være en blistermaskine, beholder fyldeenhed eller en montageenhed. Kartonneringsmaskinen pakker produktet sammen med en eller flere indlægssedler i en karton. På kartonen printes batchdata og serialiseringsdata. Det printede batch- og serialiseringsdata kontrolleres af et visionsystem.  

Inden den lukkede karton bliver pakket i en forsendelses kasse, bliver kartonen kontrolleret om den er lukket og limet korrektForsendelseskassen sendes videre over i en palletizer der pakker den på en palle efter et forud bestemt mønster. Når pallen er fyldt og afsluttet, bliver der printet en etiket med batchoserialiseringsdata, som sættes på pallen. 

Hvad skal man være opmærksom på ved en moderne pakkelinje, når gældende myndighedskrave til en et produkt skal overholdes? 

For at sikre produktets renhed er det nødvendig at stille krav til en pakkelinjens fysiske udformning i forhold til materialevalg og materialernes overflade. For ikke at beskadige produkt eller kartonen skal der i pakkelinjens design sørges for at overflader er glatte og uden skarpe kanter, og at deikke er muligt for et produkt eller gemme sig produkt eller pakkemateriale fra den sidst kørte produktion. 

På en moderne pakkelinje bliver batchdata i høj grad sendt direkte til pakkelinjen fra det overliggende It-system, denne direkte overførsel af data er med til at sikre at det ikke er forkerte data der bliver påført produktet, ved at der bliver lavet en tastefejl ved produktionsstart på pakkelinjen. 

Den høje grad af automatisering af dataoverførsel og integration af overliggende IT-systemer er med til at mindske muligheden for fejl, men det er medfører at der stilles højere krav til dataintegriteten mellem de overliggende IT-systemer og pakkelinjen. 

Renhed og dataintegritet er eksempler på, hvad man skal være opmærksom på når man skal leve op til myndighedskrav til pakkelinjer. 

Skulle du have spørgsmål til ovenstående eller ønsker emnet yderligere uddybet er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.


A&E jubilæum

...

Artikel: Laminar Flow Miljøsikring

Der er ofte stillet spørgsmål vedrørende sikkerhedskabinetter. Hvad er det? Hvad beskytter de mod? Og kan de andet end det I kender til fra jeres gamle fysiklokale, hvor I sandsynligvis havde et ordinært ”stinkskab” stående i det ene hjørne af lokalet. Skabet/kabinettet er en enhed som sikrer, at arbejdet sker i et indelukke med en rude af sikkerhedsglas som ofte kan rejses (rudehejs)....

Læs hele artiklen

Artikel: Rengøringsvalidering

I et farmaceutisk produktionsmiljø er det af stor betydning, at der træffes foranstaltninger således, at kontaminering undgås. Myndighederne stiller krav og forventer, at der er forståelse for de faktorer og krav der er vigtige for at have styr på rengøring og rengøringsvalidering af produktionsudstyr....

Læs hele artiklen

Per Elmgaard Rasmussen

CEO, Partner

2819 4661
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af