Liste over ord

6. februar 2020

GMO

GMO: Genetisk Modificeret Organisme (genetically modified organism)...»

19. december 2018

GMP

GMP:  Good Manufacturing Practice Et system, der sikrer at de produkter der produceres, bliver fremstillet i henhold til gældende lovgivning og løbende kontrolleret i henhold til et kvalitetsstyringssystem....»

10. januar 2019

GMP-Compliance

GMP-Compliance:  Efterlevelse af GMP-reglerne GMP-Compliance er efterlevelse af GMP-reglerne. En audit kan eftervise om en virksomhed er i compliance. ...»

6. februar 2020

GSPRs

GSPRs: General Safety and Performance Requirements...»

6. februar 2020

HACCP

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points ...»

6. februar 2020

HAZOP

HAZOP: Hazard Operability Analysis  ...»

10. januar 2019

HDS

HDS:  Hardware Design Specification  Beskrivelse af hvordan et udstyr/systems hardware komponenter er forbundet og hvordan hardware komponenterne arbejder sammen.   ...»

10. januar 2019

HEPA

HEPA:  High Efficiency Particulate Airfilter Høj effektiv luftpartikel filter, benyttes til at absorbere luft partikler, bl.a i et kontrolleret rum eller i LAF bænke (laminar air flow udstyr) det fås i forskellige tætheds klasser.   ...»

10. januar 2019

HMI

HMI: Human Machine Interface / Betjeningspanel  Betjeningspanelet er der hvor en maskine eller en proces startes og stoppes. På betjeningspanelet vælges med hvilke parametre maskinen eller processen skal gennemføres.    ...»

6. februar 2020

HPLC

HPLC: High pressure liquid chromatography    ...»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Kvalitetssikring - Hvad er en NC?

Denne artikel er den første i en større serie der omhandler kvalitetssikring. I denne artikel tager vi ...»

Ny konsulent - Lotte

Vi har den store glæde at kunne byde vores nye kollega Lotte Gudman Hansen velkommen som ny konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af