Liste over ord

18. september 2017

FAT

FAT: Factory Acceptence Test  Leverandørens egen test af udstyret op mod udstyrsspecifikation, inden levering til bruger (kunden)....»

10. januar 2019

FDA

FDA:  Food and Drug Administration Den amerikanske myndighed for kontrol af lægemiddelfremstilling....»

6. februar 2020

FEFO

FEFO: First expiry first out...»

10. januar 2019

FMEA/pFMEA

FMEA/pFMEA: Failure mode and effects analysis, process failure mode and effects analysis  Fejlsøgning og effektanalyse, er en struktureret vurdering af potentiale fejlkilder i komplekse processer, ved at forholde sig til de enkelte komponenter og så vurdere deres mulige fejlkilder, mht....»

6. februar 2020

FMECA

FMECA: Failure mode, Effects and Criticallity Analysis...»

10. januar 2019

FS, FDS

FS, FDS: Functional Specification, Functional Design Specification  Funktionsbeskrivelse er en beskrivelse af et udstyr/systems opbygning og en detaljeret beskrivelse af udstyrets/systemets funktioner, samt hvad der kræves af systembrugeren, altså en teknisk beskrivelse af bruger krav....»

6. februar 2020

FTA

FTA: Fault Tree Analysis...»

18. december 2018

GDP

GDP:  Good Distribution Practice Beskriver de minimumsstandarder, som en grossist skal opfylde for at sikre, at et produkts kvalitet og integritet opretholdes i hele forsyningskæden....»

10. januar 2019

GEP

GEP:  Good Engineering Practice / God ingeniør praksis God ingeniør praksis er en måde at sikre sig at en virksomhed fremstiller produkter af en ensartet kvalitet og på et niveau som er forventet af de regulatoriske myndigheder.  ...»

10. januar 2019

GLP

GLP:  Good laboratory Practice / god laboratorie praksis GLP betyder God laboratorie praktis og er nogle principper der giver en ramme for hvordan laboratorieundersøgelser planlægges, udføres, rapporteres og akiveres. Data indsamles, hvorved fare og risici, for brugeren og miljøet, kan vurderes af tilsynsmyndighederne....»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Kvalitetssikring - Hvad er en NC?

Denne artikel er den første i en større serie der omhandler kvalitetssikring. I denne artikel tager vi ...»

Ny konsulent - Lotte

Vi har den store glæde at kunne byde vores nye kollega Lotte Gudman Hansen velkommen som ny konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af