Liste over ord

13. februar 2019

ERP

ERP:  Enterprise resource planning System der håndterer størstedelen af en virksomheds funktionelle områder. ERP integrerer alle virksomhedens funktioner så som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomisystem. ...»

10. januar 2019

Eudralex vol 4

Eudralex vol 4: Den europæiske lovgivning om fremstilling lægemidler....»

18. september 2017

FAT

FAT: Factory Acceptence Test  Leverandørens egen test af udstyret op mod udstyrsspecifikation, inden levering til bruger (kunden)....»

10. januar 2019

FDA

FDA:  Food and Drug Administration Den amerikanske myndighed for kontrol af lægemiddelfremstilling....»

10. januar 2019

FMEA/pFMEA

FMEA/pFMEA: Failure mode and effects analysis, process failure mode and effects analysis  Fejlsøgning og effektanalyse, er en struktureret vurdering af potentiale fejlkilder i komplekse processer, ved at forholde sig til de enkelte komponenter og så vurdere deres mulige fejlkilder, mht....»

10. januar 2019

FS, FDS

FS, FDS: Functional Specification, Functional Design Specification  Funktionsbeskrivelse er en beskrivelse af et udstyr/systems opbygning og en detaljeret beskrivelse af udstyrets/systemets funktioner, samt hvad der kræves af systembrugeren, altså en teknisk beskrivelse af bruger krav....»

18. december 2018

GDP

GDP:  Good Distribution Practice Beskriver de minimumsstandarder, som en grossist skal opfylde for at sikre, at et produkts kvalitet og integritet opretholdes i hele forsyningskæden....»

10. januar 2019

GEP

GEP:  Good Engineering Practice / God ingeniør praksis God ingeniør praksis er en måde at sikre sig at en virksomhed fremstiller produkter af en ensartet kvalitet og på et niveau som er forventet af de regulatoriske myndigheder.  ...»

10. januar 2019

GLP

GLP:  Good laboratory Practice / god laboratorie praksis GLP betyder God laboratorie praktis og er nogle principper der giver en ramme for hvordan laboratorieundersøgelser planlægges, udføres, rapporteres og akiveres. Data indsamles, hvorved fare og risici, for brugeren og miljøet, kan vurderes af tilsynsmyndighederne....»

19. december 2018

GMP

GMP:  Good Manufacturing Practice Et system, der sikrer at de produkter der produceres, bliver fremstillet i henhold til gældende lovgivning og løbende kontrolleret i henhold til et kvalitetsstyringssystem....»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Service-tjek

Uanset om man arbejder med ledelse, kvalitet, produktion eller salg, har de fleste gavn af at ”benchmarke” ...»

Nomeco "Project One"

  INVITATION til gratis "Gå-hjem-møde"                                                                ...»

SCADA

SCADA:  Supervisory Control and Data Acquisition SCADA-systemer anvendes af industrielle ...»

TEEP

TEEP:  Total effective equipment performance Total effektiv udstyrsevne (TEEP), en ...»

Vi er medlemmer af