Liste over ord

10. januar 2019

PLC

PLC:  Programmable logic controller / Programerbar logisk styreenhed  PLC er en programerbar logisk styreenhed ...»

19. december 2018

PQ

PQ: Performance Qualification / Performancekvalificering Performancekvalificering skal dokumentere, at udstyret/systemet/processen med stor sikkerhed og konstant levere et produkt der lever op til produktkravene.  ...»

6. februar 2020

PQR

PQR: Product Quality Review ...»

6. februar 2020

PRRC

PRRC: Person responsible for regulatory compliance ...»

19. december 2018

QA

QA: Quality Assurance / Kvalitetssikring QA er sikring af at et produkts kvalitet lever op til de specificerede krav. Kvaliteten sikres gennem et kvalitetssikringssystem, som er en systematisk måde at styre processerne på for at forebygge fejl og mangler ved medicinal produktion, til forskel fra kvalitetskontrol, som er fejldetektering efter produktionen....»

6. februar 2020

QbD

QbD: Quality by Design ...»

10. januar 2019

QC

QC:  Quality Control / kvalitetskontrol afdeling Kvalitetskontrol, er en række teknikker og aktiviteter i interaktion med kvalitetsstyringssystemet, for at sikre at teknikker og aktiveteter bliver udført i overensstemmelse med den dokumentation som  kvalitetsstyringssystemet foreskriver....»

6. februar 2020

QM

QM: Quality Management ...»

6. februar 2020

QP

QM: Qualified Person (Sagkyndig Person) ...»

6. februar 2020

QRM

QRM: Quality Risk Management (Risikostyring) ...»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Kvalitetssikring - Hvad er en NC?

Denne artikel er den første i en større serie der omhandler kvalitetssikring. I denne artikel tager vi ...»

Ny konsulent - Lotte

Vi har den store glæde at kunne byde vores nye kollega Lotte Gudman Hansen velkommen som ny konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af