Liste over ord

10. januar 2019

Medical Device

Medical Device: Medicinsk udstyr  Udstyr der bruges til at undersøge, behandle, forebygge, eller lindre sygdomme ...»

13. februar 2019

MES

MES: Manufacturing execution system Systemer, der anvendes til fremstilling , sporing og dokumentation af omdannelse af råvarer til færdigvarer. ...»

6. februar 2020

MHRA

MHRA: Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency ...»

6. februar 2020

Mock Recall

Mock Recall: Fingeret tilbagekaldelse ...»

6. februar 2020

MPD

MPD: The Medicinal Products Directive ...»

6. februar 2020

MRA

MRA: Mutual Recognition Agreement ...»

6. februar 2020

MAA

MAA: Marketing Authorisation Application ...»

6. februar 2020

NB

NB: Notified Body (Bemyndiget organ) ...»

6. februar 2020

NIR

NIR: Near infrared ...»

13. februar 2019

OEE

OEE:  Overall Equipment Effectiveness En maskines udnyttelsesgrad (maskinudnyttelse). Altså et tal for hvor godt og hvor meget en maskine kører. ...»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Rasmus

Vi ser frem til sensommeren, da vi d. 1. september har den store glæde at kunne byde vores nye kollega ...»

Inspektionsparathed

En § 39-tilladelse kræver et grundigt forarbejde og forståelse for udlægningen af lovteksten. Her kan ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af