Arkiv

Liste over artikler

25. juni 2019

Rengøringsvalidering

I et farmaceutisk produktionsmiljø er det af stor betydning, at der træffes foranstaltninger således, at kontaminering undgås. Myndighederne stiller krav og forventer, at der er forståelse for de faktorer og krav der er vigtige for at have styr på rengøring og rengøringsvalidering af produktionsudstyr....»

7. juni 2019

Supplier Quality Management System

Hvad er Supplier Quality Management System og hvorfor er det vigtigt ? En leverandørs performance er kendetegnet ved leverandørens evne til at levere en ydelse eller en vare af høj kvalitet i henhold til kundens krav, standarder, i den rette mængde og til tiden....»

26. april 2019

GDP - Good Distribution Practice

Hvad er GDP GDP er de principper og regler der sikrer, at lægemidler bliver opbevaret, transporteret og håndteret, således at kvaliteten af produktet ikke bliver kompromitteret undervejs til kunden.  Forskel på GDP og GMP Forskellen mellem GDP og GMP består i, at GDP dækker distributionen af lægemidler hvorimod GMP dækker produktionen af lægemidlet....»

26. april 2019

Kontraktleverandører - CMO

Udfordringer i anvendelsen af kontraktleverandører Ved erhvervelse af nye produkter eller opkøb af virksomheder vil der ofte være kontraktleverandører, der skal overføres og integreres. Integration af kontraktleverandører kan være udfordrende fordi et nyt partnerskab skal etableres....»

3. april 2019

Validering af computer systemer

Validering af Computer systemer er den proces der sikrer at de involverede komponenter (software og hardware) opfylder deres funktionsformål - ”fit for Purpose” i overensstemmelse med de regulatoriske krav (Eudralex vol. 4: Annex 11, FDA: 21 CFR part 11)....»

12. marts 2019

Medicinsk cannabis i Danmark

Der findes fire måder for patienter i Danmark at få adgang til lovlig medicinsk cannabis. Man kan enten få: * Godkendt medicin * Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse * Magistrelt fremstillet medicin med cannabis * Medicinsk cannabis via den nye forsøgsordning Hvad er forsøgsordningen ? Loven om forsøgsordningen trådte i kraft d....»

11. marts 2019

FDA trends

I 2018 har der samlet set, været en lille stigning i antallet af GMP "Warning letters" fra FDA. Her er resumeret nogle fokusområder: * Kontraktfremstillere og deres kontraktgivere var fortsat et fokusområde i 2018. Specielt omkring ansvarsfordelingen. * Der er en tydelig tendens til at producenter af håndkøbsmedicin (OTC), har basale GMP mangler, som f....»

8. februar 2019

Audit

Ordet alene får mange til at ”se rødt”. Skræmmende, udfordrende og virkelig meget forberedelse. Det er noget de fleste forbinder med ordet audit. Hvad er en audit og typer af audits ?En audit er en inspektion, dvs en kontrol af om en virksomhed er i compliance/efterlever krav....»

4. februar 2019

GMP Update 2019

GMP Update 2019 Torsdag den 31. januar ’19 afholdt Andreasen & Elmgaard A/S det årlige ’GMP update’ kursus på Pharmakon. En rigtig god dag; blandt andet med introduktion til de seneste GDP opdateringer fra december ’18, Inspektionstrends fra FDA og ikke mindst spændende Workshops under overskrifterne:  * Data Integritet * RootCause & CAPA * Auditteknik Hvis du vil vide mere om de seneste GDP opdateringer, Inspektionstrends eller ovenstående emner er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7026 1235 for en uformel og uforpligtende drøftelse....»

22. januar 2019

Løbende produkt- og procesovervågning

Hvordan sikrer man som fremstiller af lægemidler eller medicinsk udstyr, at produktionsprocesser og udstyr altid er validerede? Lever de fortsat op til de forventninger og krav der stilles til kvaliteten af produktet? Opdager man kvalitetsbrist i eksisterende processer eller udstyr?  Der stilles flere og flere regulatoriske krav til, at man producerer produkter med høj kvalitet og dokumenterer dette....»

7026 1235
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Rasmus

Vi ser frem til sensommeren, da vi d. 1. september har den store glæde at kunne byde vores nye kollega ...»

Inspektionsparathed

En § 39-tilladelse kræver et grundigt forarbejde og forståelse for udlægningen af lovteksten. Her kan ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af