Service-tjek

Service-tjek

Læs mere her...
Cannabis produktion

Cannabis produktion

Læs mere
Forrige
Næste

Cannabis produktion

CannabisDer gælder særlige regler for dyrkning, fremstilling, import og eksport af medicinsk cannabis i Danmark, da forarbejdede blomster fra cannabisplanten indeholder det euforiserende stof THC. Det betyder at der kræves en speciel tilladelse fra lægemiddelstyrelsen (LMS), for at sikre kontrol med dyrkning af planten i Danmark og fremstilling af færdige cannabisprodukter til receptpligtig medicinsk behandling. Forsøgsordningen og udviklingsordningen, der har været gældende i to år, giver virksomheder denne mulighed, men sætter høje krav (Læs artiklen ”Medicinsk cannabis i Danmark” for beskrivelse af forsøgsordningen /artikler/qara/medicinsk-cannabis-i-danmark/). I det følgende beskrives i hovedtræk, hvad der kræves af virksomheder for at producere og sælge medicinske cannabisprodukter.

God fremstilling praksis (GMP) er ingen undtagelse når man skal producere medicinske cannabisprodukter med den rette kvalitet hver gang. Selvom det ikke er lægemidler, skal det færdige produkt håndteres som lægemidler. Det betyder at virksomheder skal opbygge et kvalitetsstyringssystem (QMS) der omfatter organisatorisk struktur, processer, procedurer og ressourcer for at styre alle aktiviteter der kan påvirke kvaliteten af produktet. Man skal sikre et ensartet kvalitetsniveau, forebygge mod kvalitetsbrist, have et risikovurderingssystem (QRM), sikre at cannabisproduktet lever op til det der kræves samt have kvalitetssikringssystemer (QA) og kvalitetskontrolsystemer (QC).

Produktflow og lovgivning

Der er to måder en virksomhed kan arbejde med medicinsk cannabis under forsøgsordningen:

1. Import af cannabis udgangsprodukter:

 Import Af Cannabis Udgangsprodukter

2. Fremstilling/forarbejdning af udgangsprodukter fra danskdyrket cannabis:

 Fremstilling Forarbejdning Af Udgangsprodukter Fra Danskdyrket Cannabis

Cannabisbulk er det der videreforarbejdes eller pakkes i forbrugerklare pakninger. Det er f.eks. olie, tabletter eller blisterkort der videreforarbejdes i form af pakning i æske.

Lovgivningen og reglerne er baseret på den samme som lægemiddelproduktion hvor GMP, GDP gælder. Hvis man distribuerer, eksporterer eller opbevarer cannabismateriale, skal man følge god distributionspraksis (GDP) for lægemidler.

Dyrkning af cannabis til medicinsk forarbejdning kræver at GACP-reglerne efterfølges.

Derudover gælder relevant EU GMP vol. 4 part I (fremstilling af udgangsprodukt) og part II (fremstilling af bulk), relevante annexer samt Danske Lægemiddelstandarder (DLS). Uanset hvilken aktivitet der udføres, gælder lovgivningen for euforiserende stoffer til en hver tid.

Virksomhedstilladelse og ansøgningsprocessen

Afhængig af aktiviteten der skal udføres, skal man søge om tilladelse hos lægemiddelstyrelsen (LMS), hvad enten det er til import, fremstilling af bulk, eller fremstilling af mellemprodukter eller produktgodkendelse. Dokumenter som Site Master File (SMF), information om kontrakttagere, information om fagkyndig person, virksomhedens nøglepersoner og vandelsvurdering vedlægges i ansøgningen. Samtidig skal der søges om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer. Ansøgningsskemaer ligger på LMS’s hjemmeside.

Ansoegningsprocessen

 

Krav og forventninger til fremstillingsprocessen

Udviklingsordningen gælder for planteavlsvirksomheder, der ønsker at eksperimentere og udvikle metoder til dyrkning og forarbejdning af cannabis, altså høst og beskæring. Man skal have styr på dyrkningsparametre og smittekilder. Det skal være ensartet og reproducerbart. På denne måde kan produkterne leve op til lovens kvalitetskrav og på sigt indgå i forsøgsordningen.

Øvrige aktiviteter hører under GMP f.eks. kvalificering og validering og kim reducering. Alle lokaler, udstyr og faciliterer skal kvalificeres inden der søges om fremstillingstilladelse. Der skal være styr på procesvalidering, batch dokumentation fra dyrkning til færdigt cannabisprodukt og frigivelse.

Næsten alle aktiviteter kan udlægges i kontrakt i Danmark undtagen frigivelse. Hertil kræver det at virksomheder har de relevante tilladelser f.eks. GDP-tilladelse. I EU/EØS lande, er det analyser der kan udlægges i kontrakt.

Der er krav om angivelse af cannabis indhold i forbindelse med import/eksportcertifikater, destruktionstilladelser og indberetninger (regnskab med euforiserende stoffer).

For at være klar til inspektionen fra LMS er det vigtigt at man har styr på hvad der forventes. Virksomheden har ansvaret for at reglerne efterleves. Derfor er det godt at lave selvinspektion i forvejen.

Hvad kan A&E hjælpe med

Hos A&E har vi kompetente og erfarne kollegaer med ekspertviden indenfor lægemiddelproduktion igennem hele forsyningskæden og dermed indenfor GMP- og GDP-aktiviteter. Her er eksempler på hvad vi kan hjælpe med:

 ____________________________________________________________________________________________

Gældende lovgivning og relevante bekendtgørelser og vejledninger:

LOV nr 1668 af 26/12/2017 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

LOV nr 1519 af 18/12/2018 Lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer

BEK nr 694 af 03/07/2019 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

VEJ nr 10332 af 26/12/2017 Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

BEK nr 695 af 03/07/2019 Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter

Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin

BEK nr 557 13/05/2011 Bekendtgørelse om euforiserende stoffer

BEK nr 665 af 01/06/2018 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

GMP BEK nr 1358 18/12/2012 Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

GDP BEK nr 1541 af 18/12/2019 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler


A&E jubilæum

...

Artikel: Laminar Flow Miljøsikring

Der er ofte stillet spørgsmål vedrørende sikkerhedskabinetter. Hvad er det? Hvad beskytter de mod? Og kan de andet end det I kender til fra jeres gamle fysiklokale, hvor I sandsynligvis havde et ordinært ”stinkskab” stående i det ene hjørne af lokalet. Skabet/kabinettet er en enhed som sikrer, at arbejdet sker i et indelukke med en rude af sikkerhedsglas som ofte kan rejses (rudehejs)....

Læs hele artiklen

Artikel: Rengøringsvalidering

I et farmaceutisk produktionsmiljø er det af stor betydning, at der træffes foranstaltninger således, at kontaminering undgås. Myndighederne stiller krav og forventer, at der er forståelse for de faktorer og krav der er vigtige for at have styr på rengøring og rengøringsvalidering af produktionsudstyr....

Læs hele artiklen

Per Elmgaard Rasmussen

CEO, Partner

2819 4661
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Susanne Devantié Hansen

Principal Consultant

2814 8055
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny konsulent - Bjørn

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Bjørn Husted velkommen som konsulent ...»

Ny konsulent - Jannik

Vi er glade for at kunne dele, at vi har budt vores nye kollega Jannik H. Pienton velkommen som konsulent ...»

WHO: World Health Organisation

WHO: World Health Organisation  ...»

TOC

TOC: Total organic carbon ...»

Vi er medlemmer af